ਔਰਤ ਅਨੁਕੂਲਤਾ

ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਮਾਦਾ ਬੰਜਰਤਾ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕਲਿਨਿਕ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਕਿਤਸਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਬੇਔਲਾਦ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਹੈ. ਔਰਤ ਬਾਂਝਪਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਔਰਤ ਅੰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ, ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਅਤੇ ਫੈਲੋਪਾਈਅਨ ਟਿਊਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਸਾਰੇ ਮਾਦਾ ਜਣਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ

ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਲਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਸਥਿੱਤ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਿਨਿਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਮਾਦਾ ਬੰਧਨਾਂ ਲਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਮਾਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ:

1. ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
2. ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ
3. ਪੀਰੀਅਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
4. ਐਂਡੋਕਰੀਨ ਕਾਰਨ
5. ਫਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
6. ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
7. ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਂਝਪਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਮਿਲਣਗੇ. ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਗਿਰ੍ਹਾ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ.

ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਲਈ ਜਣਨ ਦਵਾਈਆਂ

ਸਾਡੀ ਹੌਰਸ਼ਟਲ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਆਯੁਰਵੈਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਅਤੇ ਹਰਬਲ ਇਲਾਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. ਇਹ ਆਲ੍ਹਣੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਝਪਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਦੁਖ ਨਵਰਾਨ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦਾ ਮਾਦਾ ਵੰਦਵਾਉਣ ਦਾ ਕਲਿਨਿਕ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ. ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਲਾ ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਇਕ ਮਾਹਰ ਅਯੁਰਵੇਦ ਡਾਕਟਰ ਹਨ. ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਬਹੁਤ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ. ਘੱਟ ਭਾਅ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਕਲੀਨਿਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ.

ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ

ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਲ੍ਹਣੇ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਹੈ. ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਟੀਕੇ, ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਡ-ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ.

ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਹਿਲਾ ਨਪੁੰਸਕਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ, ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਲੀਨਿਕ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਣਨ ਬਾਲਣ ਮੁੱਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ.

DUKH NIWARAN

The Ayurvedic Clinic Pvt Ltd.

Address: 31L A Block Model House,
Jalandhar City, 144001
Punjab, India.
Mobile: +91-98723-66700,
Phone: +91-181-2273872,
+91-181-2270872
Email:dukhniwaran7@gmail.com