ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਦੁਖ ਨਵਰਾਨ ਕਿਡਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਬਲ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਡਾ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜ ਦੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਕੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਆਯੂਰਵੈਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਖੋਜ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗੁਰਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਲਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ.

ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਥਾਨ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗੁਰਿਦਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਵਿਕਾਰ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਕਲੀ ਢੰਗ ਅਕਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਕੁਦਰਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਮੁੱਖ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਰੋਗ

ਕਈ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਵਿਕਾਰ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਫੈਦ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

1. ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ
2. ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ
3. ਬਲੱਡਿੰਗ
4. ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ
5. ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ
6. ਰੇਨਅਲ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੌਰੋਜਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਡਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੇਗਾ.

ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਕਈ ਵਾਰੀ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਕਿਡਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਕੇਤ ਹਨ:

1. ਪਿੱਛੇ (ਸਾਈਡ) ਵਿਚ ਸੁੱਟੀ ਦਰਦ
2. ਦਰਦ ਪੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ
3. ਤੇਜ਼ ਬੁਖ਼ਾਰ
4. ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ
5. ਅਸਾਧਾਰਣ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਏਂਸੀ ਜਾਂ ਰਕਮ
6. ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਬਲੱਡਿੰਗ
7. ਉਲਟੀਆਂ
8. ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ
9. ਅਕਸਰ ਦਸਤ ਜਾਂ ਕਬਜ਼
10. ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਧੱਫੜ

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਰੀਜ਼ ਮੂਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੁਆਦ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਕਿਡਨੀ ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਵਿਕਾਰ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਚਾਰ

ਅਤਿਰਿਕਤ ਆਧੁਨਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਧਾਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਡਾਇਆਲੇਸਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਹੁਤ ਘਟਾਈ ਜਾਏਗੀ. ਸਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਡਨੀ ਪਥਰਾਂ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਲਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਲਾਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਿਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ.

ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਡੇ ਕਲਿਨਿਕ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਹਨ:

1. ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ
2. ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
3. ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
4. ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਥੈਰੇਪੀਆਂ

ਦੁਖ ਨਵਰਾਨ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਹੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ urological ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਭਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਫਾਲੋਪਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਪੀੜਿਤ ਹਨ. ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਾਇਲਾਇਸਸ ਲਈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਇਿਲਿਸਸ 'ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ. ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਦੁਖ ਨਿਵਰਨ ਕਲੀਨਿਕ' ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਵਾਏਗੀ.

DUKH NIWARAN

The Ayurvedic Clinic Pvt Ltd.

Address: 31L A Block Model House,
Jalandhar City, 144001
Punjab, India.
Mobile: +91-98723-66700,
Phone: +91-181-2273872,
+91-181-2270872
Email:dukhniwaran7@gmail.com