ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਦੁਖ ਨਵਰਾਨ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਲਿਨਿਕ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਕਲੀਨਿਕ ਪੇਟ ਦੇ ਦਰਦ, ਪੇਟ ਵਿਚ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਅਤੇ ਪੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਆਯੁਰਵੈਦ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ. ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਕਈ ਲੰਮੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਦੁਖ ਨਿਵਰਨ ਕਲੀਨਿਕ ਪੇਟ ਦਰਦ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੁਦਰਤੀ ਆਲ੍ਹਣੇ ਅਤੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਗੈਸਟ੍ਰੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ

ਪੇਟ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਆਮ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ. ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪੇਟ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਗੁਣ ਹਨ. ਸਾਡੀਆਂ ਹਰਬਲ ਕਲੀਨਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.

• ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਪੇਟ ਦਰਦ
• ਪੇਟ ਦਰਦ
• ਪੇਟ ਵਿਚ ਢਲਾਣਾ
• ਆਂਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ
• ਪੇਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨ.
• ਪੇਟ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ
• ਪੇਟ ਦੇ ਝਰਨੇ / ਪਿਆਰੇਥੀਸਿਜ਼

ਪੇਟ ਅਤੇ ਆਂਤੜੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ. ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਪੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਹਨ. ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ.

ਪਾਚਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ

ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ. ਚੰਗੀ ਹਜ਼ਮ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੇਟ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਪੇਟ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੁਖ ਨਿਵਰਨ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਚਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਜ਼ਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਇਲਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਅਨਾਜ, ਗੈਸ, ਐਸਿਡਿਟੀ, ਕਬਜ਼ ਅਤੇ ਦਰਦ ਵਰਗੇ ਆਮ ਪੇਟ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੇਟ ਦੇ ਖੋਪੜੇ ਅਤੇ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਆਦਿ ਲਈ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.

ਪੇਟ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਦਰਦ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਕਈ ਦਰਦ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠਹਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਗੰਭੀਰ ਪੇਟ ਦੇ ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਦਰਦ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਪੇਟ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਹੈ. ਉਹ ਦਰਦ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਹਰ ਹੈ. ਕਾਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਨਿਕ ਸਿਰਫ ਹਰੀਬਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ.

ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਸਰਜਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੀੜਹੀਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਜਾਂ ਆਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਨਤੀਜੇ ਦੇਵੇਗੀ. ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ. ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਟੋ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ.

ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਰੂਟ ਦੇ ਲੰਬੇ ਪੇਟ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੁਰਵੈਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਚਾਰ ਹਨ. ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

DUKH NIWARAN

The Ayurvedic Clinic Pvt Ltd.

Address: 31L A Block Model House,
Jalandhar City, 144001
Punjab, India.
Mobile: +91-98723-66700,
Phone: +91-181-2273872,
+91-181-2270872
Email:dukhniwaran7@gmail.com